Požar dimnjaka i gašenje

Požar je svako nekontrolirano gorenje, a za posljedicu može imati ljudske žrtve i veliku materijalnu štetu.

Pravilnim ponašanjem, tj. pridržavanjem određenih pravila, požar se može izbjeći, a pravovremeno uočavanjem požara i ranim početkom gašenja šteta koju uzrokuje može se smanjiti na minimum. Požari dimnjaka vrlo su česti. Kod požara dimnjaka dolazi do zapaljenja čađe u dimovodnom kanalu. Čađa je po svom sastavu pretežno čisti ugljik. Požar dimovodnog kanala sam po sebi ne predstavlja opasnost ako je dimnjak ispravan i kvalitetno napravljen, čađa će izgorjeti bez posljedica.

OPASNOST KOD POŽARA DIMNJAKA PRIJETI OD:

 • LETA ISKRI – iz grla dimnjaka iskre lete po krovu i na okolni zapaljivi materijal što može uzrokovati zapaljenje.
 • ZAGRIJAVANJE ZIDOVA – dolazi do prijenosa topline kroz zidove kojima je obzidan dimovodni kanal. Ako su na takve zidove naslonjeni zapaljivi materijali (drvo, papir i sl.) može doći do zapaljenja i širenja požara na okolni prostor.
 • PRIJENOS POŽARA NA GRAĐEVINSKE ELEMENTE ZGRADE – kod nepravilno izvedenih dimnjaka (najčešće stare zgrade) često je moguće naići na grede (krovne i međukatne konstrukcije) koje prolaze neposredno pored dimovodnih kanala. Dolazi do zapaljenja tih greda i prijenosa požara na krovište ili međukatne konstrukcije, što može imati katastrofalne posljedice.
 • PUCANJE DIMNJAKA – uzrok tome je vrlo visoka temperatura koja se razvija kod zapaljenja čađe u dimovodnom kanalu (i do 1000 °C). Dolazi do pucanja zida kojim je obzidan dimovodni kanal i samog dimovodnog kanala.

POKAZATELJI DA JE DOŠLO DO POŽARA DIMNJAKA:

 • Karakterističan zvuk koji dolazi iz dimnjaka poput glasnog huktanja
 • Jako zagrijani zidovi kojima je obzidan dimovodni kanal. Oprez, ponekad su tako vrući da može doći do opekotina prilikom diranja takvih zidova
 • Let iskri iz grla dimnjaka
 • Karakterističan miris paleži

POSTUPAK U SLUČAJU POŽARA DIMNJAKA:

 • Pozovite vatrogasce na tel. 193 ili 112 i postupite prema uputama vatrogasnog operatera
 • Prigušite otvore za zrak na ložištu i postupno gasite peć (ložište). Ne ulijevajte naglo vodu u peć jer bi moglo doći do naglog razvoja pare što može uzrokovati opekline te izazvati pucanje peći zbog nagle promjene temperature
 • Obavijestite susjede o događaju kako bi spremni dočekali vatrogasce.

Copyright © 2015  Dobrovoljno vatrogasno društvo Brodarica-Krapanj - Web dizajn i hosting Tempus media